This is how Naalakkersuisut should improve public participation

Wednesday 29th of November 2017

Wednesday 29th of November 2017

NGO koalitionen har i dag overdraget sine anbefalinger om bedre borgerinddragelse til Naalakkersuisut.

Ved overdragelsen deltog Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens Erik Kirkegaard og Naalakkersuisoq for Uddannelse, kirke, kultur og ligestilling Nick Nielsen.

Medlemmerne af Naalakkersuisut udtrykte glæde over at der nu foreligger et samlet notat med anbefalinger og stillede i udsigt at ville arbejde videre mod det fælles mål: bedre borgerinddragelse.

“Borgerinddragelse i politiske beslutningsprocesser er en grundlæggende værdi og et redskab til sikring af de grundlæggende menneskerettigheder – ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed”, understregede NGO koalitionen ved præsentationen.

NGO koalitionen en håber, at befolkningen vil deltage i debatten og give deres mening til kende om anbefalingerne, som vil være tilgængelig på f.eks. www.inuit.org og www.transparency.gl samt organisationernes sociale medier, hvor borgerne er velkomne til at komme med deres besyv til anbefalingerne.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter