Suliniutit annertuut pillugit Inatsisissatut siunnersuummut ICC-miit avoqqaarliutigineqartut Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaata aaqqiissuteqarfiginiarsimavai

Thursday 10th of May 2018

Thursday 10th of May 2018

Nuummi, Decembarip 6-anni, 2012 – Tusagassiorfitsigut nalunaarut

ICC Kalaallit Nunaata suliniutinut annertuunut inatsisissatut aamma aatsitassanut inatsimmut allannguutissatut siunnersuutit pillugit Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaa soqutigalugu atuarpaa.

ICC, SIK aamma Transparency Greenland 16. novembarimi Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliamik ataatsimeeqateqarput suliniutinut annertuunut tunngasut pillugit. Maluginiarparput ICC-p Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaliap akornanni oqaloqatigiinneq ajunngitsumik ilusilersuiffiulluartumik ingerlasimasoq, aamma ICC Kalaallit Nunaanniit siunnersuutigineqartut aamma avoqqaarliutigineqartut amerlanerpaartaat akuerineqarsimasut annertunerusumik mikinerusumilluunniit siunnersuutinut ilanngunneqarsimallutik. Assersuutigalugu Naalakkersuisutiguunngitsumik Suliniaqatigiiffiit aalajangigassanut annertunerusumik akuutinneqarnissaat aamma inuiaqatigiit soqutigisaasa ilanngullugit eqqarsaatigilluarneqarnissaat pillugit. Nuannaarutissaavoq ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaata atuarnerani inuiaqatigiinniit suliniutit annertuut pillugit inatsisissatut siunnersuut pillugu qisuariaatigineqartut assigiinngitsut pineqartut ataatsimiititaliamit ilanngunniarneqarsimaneri paasillugu.

ICC Kalaallit Nunaaniilli inatsisissamik suliaqarnerup tuaviunneqarsimanera pillugu inuiaqatigiinniit anersaarulutit malunnarluartut suli attanneqarnerat oqaatigisariaqarpoq, taamaaliornikkummi suliniutinut annertuunut tunngassuteqartut ajornartorsiutaajunnartut imaannaanngitsut iluameersumik eqqarsaatigilluakkamillu qanoq iliuuseqarfigineqarsinnaaneri annikitsuinnarmik piffissaqarfigineqarsinnaasimanerat. Eqqaamaneqassaarli suliniutit annertuut pillugit inatsisissatut siunnersuut Naalakkersuisut inuiaqatigiit annertusiartortumik ineriartortinnerannut suliniutaasa arlaqartut ilagiinnarmassuk, tamakkulu tamarmik inuiaqatigiinnut annertuumik sunniuteqartussaapput. Inuiaqatigiit akornanni peqqissaartumik eqqarsarluarnermillu tunngaveqartumik isummersornissaq siunertaralugu soqutigisaqartuusut tamarmik akuutinneqarnissaat tamanit suli pingaarnerpaajuvoq. Allatut oqaatigalugu arritsumik peqqissaartumilli ulapittariaqarpugut.

Aatsitassanut inatsit pillugu: Naammagittaarliorsinnaaneq suli paasiuminaappoq.

ICC Kalaallit Nunaanniilli Aatsitassanut inatsimmut allannguutissatut siunnersuutitaa pillugu inassutigisimasatta ilaannai isumaliutissiissummi ilaatinniarneqarsimaneri maluginiarpavut. Naammagittaarliorsinnaanermullu pisinnaatitaaffik pillugu soorlu Avatangiisinut Illersuinermut Inatsimmisuulli annertusineqarsinnaanera siunnersuutigineqarmat iluarisimaarnarpoq, aamma naammagittaalliuteqarsinnaanerup sapaatip akunnerinik arfinilinnik sivisussusilimmik piffissalerneqarnissaa siunnersuutigineqarmat. ICC Kalaallit Nunaanniilli Aatsitassanut inatsimmi aamma allannguutissatut siunnersuummi aalajangiisinnaassuseqarnermut piginnaatitsissutit erseqqissumik Naalakkersuisut aamma aqutsisoqarfiit marluusut, Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup aamma Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup, akornanni pisariaqartumik inatsisitigut avissaartitsisimannginneq suli erseqqissumik paasinarsinnginnera ilanngullugu uparuartorpaa, tamannattaarli aamma naammagittaarliorsinnaanerup qanoq periarfissaqartinneqarsinnaaneranut sunniuteqartuuvoq aamma.

Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap pineqartoq pillugu inatsisissatut siunnersuutip aamma tusarniaanermut ilassutitut akissuteqaammiittutigoortumik oqaasertaliuunneqarsimasut naammaginartumik nassuiaatigineqarsimanerattut nalilerpaa, taakkunanimi ICC Kalaallit Nunaata aamma Transparency Greenlandip tusarniaanermi akissuteqaataat oqaaseqarfigineqarmata. ICC Kalaallit Nunaanniilli akissuteqaat pineqartoq suli takunngimmagu ICC Kalaallit Nunaata inatsisimmi amigaatigineqartutut ujartorneqartoq pillugu suut tunngavigalugit Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap aamma Naalakkersuisut sooq ilanngussaqarsimannginnerannut suli paasiuminaappoq.

Tamannarpiaq pillugu ICC Kalaallit Nunaata piumasaraa paasiuminartumik aamma peqqissaartumik tunngavilersuutit inatsisissatut siunnersuutip pingajussaaneerneqarnerani tusartinneqarnissani aamma inatsimmi amigaatigineqartutut ujartorneqartut allannguuteqartitsinikkut ilanngunneqarnissaat suliarineqassasoq.

Carl Christian Olsen, ICC Kalaallit Nunaata Siulittaasua

Subscribe to our newsletter