ICC Kalaallit Nunaat aamma KNAPK AMAP pillugu apeqqutit akisassat

Thursday 10th of May 2018

Thursday 10th of May 2018

Februarip 20-anni 2012

Tusagassiutitigut nalunaarut

Issittumi Siunnersuisoqatigiit suliniuteqartarpoq ICC-mut KNAPK-llu suliniutaannut tunngavimmini sunniuteqarsinnaasunik. Sualummik suliniaqatigiit AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) pingaaruteqarpoq, misissugaasa ilagimmassuk inunnut uumasunullu mingutsitsissutaasinnaasut issittumi qanoq sunniuteqartarneri. AMAP-ip immikkut ilisimasalittaat HHAG (Human Health Assessment Group) suliniummik aallartitsisimapput ima taaguutilimmik “Risiko-kommunikationsprojekt”, qulaajaaffigisussaallugu inuit akornanni nalunnginneqartiginersoq mingutsitsissutit nerisartagatsinniit qanoq iliuuseqarluni issittumi najugalinnut apuunneqarsinnaanersoq. Immikkut ilisimasallit ulluni makkunani nalunaarusiornissaminnut piareersarput, soorlu Kviksølv aammalu Persistente Organiske Forbindelser (POP, pinnguutit nungujartortanngitsut soorlu DDT, PCB, Dioxin-lu).

ICC Kalaallit Nunaat aamma KNAPK nalunaarusiassap suliarineqarneranut immersueqataarusupput Inuit tungaanninngaanniit mingutsitsisinnaasut nalunaarsorneqarnerinut paasissutissiineq sammiveqartinneruniarlugu Kalaallit Nunaanni pissutsinut. Soqutiginartinneruvarput innuttaasut ullumikkut nalunngisaat aamma paasinnittaasaat nerisarisartakkatsinni mingutsisissutaasinnaasut pillugit. Taamaammat paasiniaalluni immersugassaq suleqatigiilluta suliarisimavarput, neriuutigalugulu Kalaallit Nunanni innuttaasut peqataalluarfigiumaagaanik. Akissuteqarfissamut sivikikkaluaqisoq, 29. februar, neriuppugut paassissutissanik innuttaasuninngaanniit immersorneqarluarumaartugut. Immersugassat attavigisakkatsinnut nassiussuutissavagut aamma maani aaneqarsinnaallutik: www.inuit.org

Kalaallisut

  • Apeqqutit akisassat onlineusut
  • Apeqqutit akisassat <media 394 – – “TEXT, ICC-KNAPK apeqqutit risiko-kommunikation feb-2012 final, ICC-KNAPK_apeqqutit_risiko-kommunikation_feb-2012_final.doc, 29 KB”>takussutissartaat</media> (DOC 29 kb)

Qallunaatut

  • Apeqqutit akisassat onlineusut
  • Apeqqutit akisassat <media 395 – – “TEXT, ICC-KNAPK spoergeskema risiko-kommunikation feb-2012 final, ICC-KNAPK_spoergeskema_risiko-kommunikation_feb-2012_final.doc, 27 KB”>takussutissartaat</media> (DOC 27 kb)

Subscribe to our newsletter