Naturlig udvikling

Naturlig udvikling

Thursday 17th of June 2021

Thursday 17th of June 2021

Pressemeddelelse

15. juni 2021

Under Rigsmødet forleden mellem Statsminister Mette Frederiksen og Landstyreformand Múte B. Egede blev det besluttet at Grønland får en mere fremtrædende rolle i Arktisk Råd.

“Det er en naturlig udvikling som jeg støtter fuldt ud. Det er helt naturligt at det er den arktiske del af kongeriget, som indtager førerrollen i det arktiske samarbejde – det er jo os, som samarbejdet i Arktisk Råd vedrører” siger Hjalmar Dahl Præsident for ICC Grønland.

Arktisk Råd er ikke stedet, hvor de ”tunge” udenrigspolitiske beslutninger tages, som forsvar- og sikkerhedspolitik. Rådet er stedet hvor man primært beskæftiger sig med miljøbeskyttelse, klima, sundhed, maritimt samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling.

Stemmeret ønskes

Oprindelige folks organisationer deltager som observatører uden stemmeret.

“Det er en underlig fornemmelse at deltage i møderne uden stemmeret, da emnerne direkte vedrører os. Derfor må der fremadrettet også arbejdes på mere meningfuld deltagelse for oprindelige folks permanente deltagere i Arktisk, som ICC. Kort sagt ønsker vi stemmeret i Arktisk Råd” slutter Hjalmar Dahl.

Efter forhandlingerne om Grønlands status i Arktisk Råd sagde statsminister Mette Frederiksens om det positive resultat:

Det skal ses i lyset af, at verden forandrer sig, og Rigsfællesskabet skal på tilsvarende vis ændre og forandre sig.”

Det bør også gælde for arktiske oprindelige folks organisationer. Det er nødvendigt at Arktisk Råd udvikles efter 25 års eksistens, således at vi de arktiske folk får mere direkte og meningfuld deltagelse med stemmeret.

 

Arktisk Råds medlemmer omfatter otte arktiske stater som er: Kongeriget Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Rusland, Canada og USA.

Seks arktiske oprindelige folks organisationer er permanente deltagere er: Aleut International Association, ArcticAthabaskan Council, Gwich’in International Council, Inuit Circumpolar Council (ICC), Russian Association of Indigenous Peoples of the North og Saame Rådet.

 

Subscribe to our newsletter

No Comments

Post A Comment