cooksite.info

Newsletter 2019

Indigenous peoples and EU

Press release, Nuuk, March 21, 2015

Inuit Circumpolar Council - Greenland (ICC-Greenland) is participating in the days of March 23-24, 2015 in a meeting in connection with a revision of the EU policy objectives about indigenous peoples. The meeting will take place in Brussels. The President of ICC-Greenland Hjalmar Dahl will, together with other representatives for indigenous peoples, be present at this meeting.

(The rest is in Danish)

"Det bliver et spændende møde at deltage i - især i betragtning af, at det ikke er hverdagskost at EU inviterer os med til deres møder omhandlende oprindelige folk" siger Hjalmar Dahl.

Hjalmar Dahl siger videre, at han naturligvis agter at fremsætte sin opfordring til EU til at støtte oprindelige folks rettigheder samt starte bestræbelser på implementering af disse.

- "Vore rettigheder indbefatter oprindelige folks ret til brug af deres egne ressourcer og anvendelsen af det økonomiske udbytte for herigennem at kunne udvikle deres egne samfund. De meldinger, der er kommet os for øre om bestræbelserne på at få indført et totalt importforbud af sælskind fra Inuitsamfundene til EU, kan vi under ingen omstændigheder acceptere. Dette spørgsmål vil udgøre en del af mit bidrag til mødet" udtrykker Hjalmar Dahl kort inden sin afrejse og fortsætter;

- "Så længe EU's årelange og vedvarende og utilfredsstillende position og til stadighed tiltag overfor Inuit og på helt uacceptabel vis at forhindre og begrænse os i at udvikle vores økonomiske udvikling er herskende, vil EU's politik overfor oprindelige folk på ingen måde kunne forbedres" slutter Hjalmar Dahl.

Afslutningsvis siger Hjalmar Dahl endvidere, at det omtalte mål for EU for et totalt importforbud af sælskindsprodukter må betragtes som et angreb overfor fangerne i det arktiske samfund og generelt for alle Inuit, og at dette må siges at kollidere voldsomt med vores grundlæggende rettigheder til at udvikle og beskytte vore egne samfund.

The meeting is organised by the EU section for Human Rights Strategy and Policy Implementation.

Hjalmar Dahl

Cell phone: +299 556126