cooksite.info

Newsletter 2019

ICC encourages Naalakkersuisut to make a plan for soot and methane

Press release May 27, 2014

Inuit sat at the table when the eight Arctic states met in Helsinki last week to discuss the steps that can be taken to reduce emissions of soot and methane. The vision is for the Arctic to show leadership.

(Danish)

Sort kulstof (også kaldet sod) og metan er begge såkaldte kortlivede klimaforurenende stoffer – De bidrager til opvarmningen af klimaet i Arktis. Det påvirker indirekte levevisen for tusindvis af Inuit i Grønland, Canada, Alaska og Chukotka. Det er derfor vigtigt for Inuit Circumpolar Council (ICC) at følge arbejdet i Arktisk Råd på dette område.

Arktisk Råds Indsatsgruppe for tiltag vedrørende sod og metan (se faktaboks om TFBCM) arbejder på en kommende rammeaftale, som skal være færdig i 2015. Sidste uge var fjerde gang gruppen mødtes for at diskutere struktur og indhold i aftalen (21.-22. maj). Parnuna Egede fra ICC fremhævede under mødet Inuits interesser og muligheder for inddragelse.

"ICC ser muligheder i denne aftale for at inddrage befolkningen på flere niveauer. For eksempel igennem oplysning, udveksling af observationer, vidensdeling om bedste praksis, lokale projekter med afprøvning af forskellige teknikker og mere."

udtaler Parnuna Egede.

Det meste af soden på indlandsisen kommer fra lande udenfor Arktis. Men i byer og bygder kan udledning af sod have en stærkt varmende effekt på lokalt plan (se faktaboks om sod). Derudover har opvarmningen den effekt, at permafrosten tør hurtigere og frigiver metan (se faktaboks om metan), hvilket igen forværrer opvarmningen.

"Vi kender det alle – Mørke partikler fanger solens varme, og får sne og is til at smelte hurtigere. Vi kan selv gøre meget for at mindske den lokale forurening."

pointerer Parnuna Egede, og fortsætter:

"ICC opfordrer Naalakkersuisut til at indgå i et samarbejde med Miljøministeriet i Danmark om, at udarbejde en national plan for tiltag mod sod og metan i Grønland. Arktis opvarmes mere end dobbelt så hurtigt som resten af verden. Vores kultur og traditioner er under pres, og vi kan ikke bede omverdenen om at gøre noget, uden også at feje for egen dør. Hvorfor ikke selv tage initiativet?" spørger Parnuna Egede.

Fakta om TFBCM

I 2013 oprettede Arktisk Råd en indsatsgruppe kaldet Task Force for action on Black Carbon and Methane (TFBCM, indsatsgruppe for tiltag vedrørende sort kulstof og metan). Gruppen består af de otte arktiske stater (Danmark/Grønland, Island, Canada, USA, Rusland, Finland, Sverige og Norge), tre oprindelige folks organisationer (ICC, Samerådet, Arctic Athabaskan Council) og observatører (Japan, EU og diverse eksperter).

Målet for gruppen er, at færdigudvikle en aftale i 2015 om tiltag for at mindske udledningen af sod og metan i Arktis. Visionen er, at de arktiske lande med aftalen kan signalere deres lederskab og vilje til at gøre noget ved problemerne på nationalt, regionalt og internationalt plan. Læs mere her: www.arctic-council.org

 

 

Fakta om metan

Når organisk materiale som døde plantedele nedbrydes af bakterier, dannes der metan – en gas som er ca. 21 x mere effektiv til at opvarme klimaet end kuldioxid (CO2). I den arktiske kulde nedbrydes plantedele meget langsomt. Desuden fungerer permafrost som et låg, der holder store depoter af metangas fanget i tundraen, i havbunden og søbunden. På grund af klimaændringer er permafrosten begyndt at tø hurtigere, hvilket gør at metan kan sive op gennem hullerne i låget. Forskere er begyndt at dokumentere udslip mange steder i Arktis, nogle gange så store, at kraftige bobler ses. Det er forholdsvis nemt at måle metan, men svært at forudsige de store naturlige variationer i udslippene. Der er derfor stadig brug for meget forskning på området.

 

 

Fakta om sod

Sort kulstof, også kaldet sod, er meget fine partikler som kan holde sig svævende i atmosfæren i flere uger, og transporteres med vinde over store afstande. Den mørke farve absorberer solens lys og omdanner den til varme. Desuden, når soden lander på sne og is, vil det mindske albedo effekten – altså mindske sneens og isens evne til at tilbagekaste lyset. Dette øger igen opvarmningen. En anden påvirkning af sod på menneskers helbred er lungeproblemer og øget dødelighed. Sod udledes primært fra afbrænding af fossile brændstoffer og naturbrande. Udstødningen fra skibe, biler, pejse, åben afbrænding på dumpe, kulkraftværker osv. er de største menneskelige kilder.

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Parnuna Egede, miljørådgiver i ICC Grønland, parnuna@remove-this.inuit.org, +45 61302480

More pictures from the TFBCM meeting in Helsinki