cooksite.info

Newsletter 2019

Anbefalinger til olieefterforskning

Pressemeddelelse, Nuuk den 16. april 2013

I foråret 2012 bestilte Inuit Circumpolar Council (ICC) og Oceans North Canada en teknisk gennemgang fra en uafhængig tredjepart af Cairn PLC (Cairn)’s 2011 offshore olieefterforsknings-boreprogram i Vestgrønland. Den endelige rapport "Project Review: Cairn Energy’s 2011 Offshore Drilling in West Greenland" er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Rapporten blev i går formiddags afleveret til det nye Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard på et møde med ICC’s formand Aqqaluk Lynge. Den giver en detaljeret analyse af den anmodede information, som ICC har fået udleveret af Råstofdirektoratet.

Overordnede områder med behov for forbedringer:

Rettidig information: Det har taget næsten et år at modtage størstedelen af den anmodede information om efterforskningsaktiviteter, som foregik for over to år siden. Denne øvelse illustrerer en problemstilling: Hvordan skal offentligheden kunne få rettidige informationer før og under igangsatte aktiviteter, hvis det er så tidskrævende at få informationer om allerede afsluttede aktiviteter?

Befolkningen har krav på at få respekteret princippet om fri, forudgående og informeret samtykke. Retten til rettidig information skal accepteres bredt, og offentlighedens adgang til information skal beskyttes med alle midler.

Manglende dokumentation: Desværre blev meget af den information, som var mest relevant for en gennemgang af sikkerheden for dette offshore boreprogram, ikke gjort tilgængelig for vores ekspert uden nærmere forklaring.

Råstofdirektoratets dokumentation af udførelse og resultater af egne kontroller og tests er et af de områder hvor praksis kan forbedres. Offentligheden skal gennem grundig dokumentation kunne stole på at aktørerne lever op til deres aftalebetingelser.

Overstreget dokumentation: I nogle tilfælde var informationer så overstregede, at afsnittene ikke var brugbare. Begrundelsen var at det var fortrolige forretningsoplysninger.

Fortrolig information bør være undtagelsen og ikke standarden. Vægtige grunde til at tilbageholde information skal gives til offentligheden, med tydelige retningslinjer. Uanset forretnings-hemmeligheder bør sikkerheden til enhver tid kunne kontrolleres af uafhængige tredjeparter.

Endelige rapporter: Visse informationer kunne ikke udleveres, med begrundelsen at det var interne arbejdsdokumenter, og at endelige rapporter ikke var planlagte eller var forsinkede.

Det anbefales at Råstofdirektoratet udarbejder en omfattende, offentligt tilgængelig rapport, som undersøger overholdelse af tilladelsesvilkår og –betingelser i Cairn’s efterforskningsboreprogram i 2011, identificerer indhøstede erfaringer og fremsætter anbefalinger til fremtidige offshore boreprogrammer.

Analysen og dens konklusioner tyder på, at Råstofdirektoratet ikke har været i stand til at fastslå overfor ICC at olieforsknings-boreregimet i 2011 i alle aspekter levede op til bedste internationale standarder gældende for offshore boringer i arktiske områder.

Det er ICC’s håb at denne øvelse og rapport demonstrerer det presserende behov for at åbne op for miljøvurderings-processen til tredjeparter, og at rapporten vil hjælpe Råstofdirektoratet og Naalakkersuisut med at styrke miljøbeskyttelsesforanstaltninger og procedurer forud for fremtidige offshore efterforskningsaktiviteter.