cooksite.info

Newsletter 2019

WWF and ICC: The London Mining iron ore project in Greenland causes concerns

October 19, 2012

(In Danish)

WWF Verdensnaturfonden og ICC Grønland har afgivet deres første fælles høringssvar i forbindelse med London Minings jernmineprojektet i Godthåbsfjorden. Projektet vækker bekymring i de to organisationer, fordi det ikke tager nok hensyn til naturen og dyrelivet.

London Mining projektet ved Isua bjerget vil, såfremt der gives en endelig udnyttelsestilladelse, foregå i bunden af Godthåbsfjorden. I dag er sidste mulighed for at indgive høringssvar til projektet.

"Det er dybt problematisk, at London Mining og Grønlands Selvstyre har et energikrævende jernmineprojekt på tegnebrættet, hvor vandkraft ikke er en integreret del af projektet. Tværtimod baseres mineprojektet på fossilt brændstof, som vil øge den grønlandske CO2 udledning betydeligt. Det er ikke særlig visionært i forhold til de alvorlige klimaforandringer, vi står midt i, og som især vil ramme natur og mennesker hårdt i Arktis", siger Aqqaluk Lynge, formand for ICC.

WWF og ICC anbefaler, at der gennemføres et udførligt studie af mulighederne for at integrere vandkraft i London Mining projektet. Såfremt det vurderes, at potentialet for at benytte vandkraft er til stede, bør det være et krav, at denne løsning vælges.

Noget andet der vækker bekymring er påvirkningen af bestanden af rensdyr i mineområdet. "Vi er bekymrede for bestanden af rensdyr. Det kan ikke undgås, at de vil blive forstyrret af projektet. Derfor bør der etableres et overvågningsprogram, så vi kan følge med i, hvordan bestanden bliver påvirket, både når projektet starter op, men også senere hen i driftsfasen. Det vil også betyde, at vi kan gribe hurtigt ind, hvis vi sporer en uheldig udvikling", siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Det er også problematisk, at London Mining vil bruge svær og ikke let fyringsolie til de skibe, der skal servicere mineprojektet. Den svære fyringsolie er mere forurenende og tager længere tid at nedbryde i naturen. Det vil yderligere være til skade for den sårbare arktiske natur.

"Det er virkelig problematisk, at der vælges den mere forurenende løsning, når nu der findes andre alternativer, som vil være bedre for miljøet. Det er skuffende, at politikerne og virksomheden ikke ønsker at skåne miljøet mest muligt med et så stort projekt, når det nu er muligt", siger Gitte Seeberg.

De to organisationer peger også på, at der bør stilles strenge krav til bl.a. sejladssikkerhed og spildevandsrensning, og at der bør være fastlagte procedurer og standarder for at undgå kemikalie- og olieudslip. Skulle et uheld ske skal der være fuldstændig styr på beredskabsplanerne for at mindske effekten af uheldet mest muligt.

"Et kemikalie- eller olieudslip i Godthåbsfjorden kan blive katastrofalt og have langsigtede eftervirkninger for naturen. Rigtig mange mennesker og dyr kan ende med at blive berørt. Godthåbsfjorden er aldrig før blevet besejlet af så store skibe, som forventes at betjene Isua projektet og skibe af denne størrelsesorden har ikke før været helt inde ved bunden af fjorden", siger Aqqaluk Lynge og fortsætter:

"Der skal simpelthen være en opdateret søopmåling af fjorden, og relevante søkort skal være tilgængelige før skibene begynder at betjene Isua projektet. Vi bliver nødt til at sikre vores natur og miljø på bedst mulig vis. Det her projekt er også med til at vise vejen for kommende storskalaprojekter i Grønland. Jeg håber, at der vil blive kigget grundigt på vores anbefalinger i høringsvaret, som vi netop har sendt til Råstofdirektoratet".

Om WWF og ICC’s samarbejde

WWF Verdensnaturfonden og ICC Inuit Circumpolar Council lancerede i sidste måned et samarbejde, der fokuserer på, hvordan offentligheden bedre kan inddrages, når storskalaindustri skal udvikles. Formålet med projektet er at styrke borgere og organisationers deltagelse i den offentlige debat om ny industri i Grønland. Dette er det første fælles høringssvar vedrørende London Mining / Isua projektet, som er sendt til Råstofdirektoratet i Nuuk den 19. oktober 2012, som også er sidste frist for indgivelse af høringssvar.

Grønland oplever i disse år en stor og tiltagende interesse for at udvinde de ressourcer, som den grønlandske undergrund rummer. Grønlands Selvstyre skal i de kommende år tage stilling til, hvor mange af de nye industriprojekter, der skal realiseres og på hvilke miljømæssige vilkår, aktiviteterne må gennemføres. ICC og WWF erkender behovet for ny industri og økonomisk udvikling i Grønland, men er bekymrede for de konsekvenser som den nye industri kan få for naturen og dyrelivet. De to organisationer presser på for, at der skal findes den rette balance mellem industriel udvikling og sociale og miljømæssige hensyn.

Projektet finansieres af Villumfonden.

Pressekontakt til Gitte Seeberg:
Kommunikationschef Charlotte Brix Andersen, tfl. 3172 8560, e-mail: c.brix@remove-this.wwf.dk

Pressekontakt til Aqqaluk Lynge:
Tlf. 323632