cooksite.info

Newsletter 2019

ICC begins information campaign about mineral resources and human rights

Pressemeddelelse, Nuuk oktober 16, 2012

(Only in Danish)

ICC Grønlands delegation afholdt møde torsdag den 11. oktober i Nuuk og vedtog i den forbindelse de af ICC fremlagte planer om oplysningskampagne vedrørende råstoffer og menneskerettigheder.

De offentlige møder starter den 25. oktober i Nuuk og har til formål at oplyse borgerne om FN's deklaration om oprindelige folks rettigheder og om borgernes rettigheder og muligheder for medindflydelse vedrørende råstofudviklingen i Grønland.

Oplysningskampagnen gennemføres i slutningen af oktober og i begyndelsen af november og skal foregår i Nuuk, Aasiaat, Upernavik og Maniitsoq. De offentlige møder er tillerettelagt af medlem i ICC’s bestyrelse og aktiv deltager af forhandlinger om de Opringelige Folks Rettigheder Hjalmar Dahl og ICC’s videnskabelige rådgiver Bjarne Lyberth.

Der sættes fokus på ICC’s struktur, opgaver og ikke mindst redskaberne for håndhævelse af menneskerettighederne og hvordan disse kan sikres. Der tages udgangspunkt i Inuit deklaration om principper for ressourceudnyttelse i Inuit Nunaat vedtaget på Inuit Leaders Summit i Ottawa, februar 2011.

Det understreges samtidig at ICC ikke er imod ressourceudnyttelse. ICC's vigtigste opgave som Menneskerettighedes organisation er at sikre sig, at udnyttelse sker med udgangspunkt i borgernes menneskerettigheder Udnyttelsen bør resultere med det formål at forbedre levevilkårene, beskyttelse af miljøet, beskyttelse mod minorisering, samt at borgerne gives lige muligheder for at deltage i beslutningsprocessen; ikke mindst at de oprindelige folks rettigheder følges via lovgivningen. I dette ligger princippet om fri, forudgående informeret samtykke, understreges det fra ICC.

Kampagnen er støttet af OAK Foundation.

For yderligere oplysninger kan kontaktes: Bjarne Lyberth 32 36 32 eller Hjalmar Dahl 55 61 26