cooksite.info

Newsletter 2019

ICC Grønland Nytårsudtalelse

(in Danish) Pressemeddelelse, Nuuk den 6. januar 2012

ICC Grønland ønsker alle vore samarbejdspartnere, organisationer og alle medborgere et godt nytår med tak for godt samarbejde i det forrige år.

ICC Grønland samarbejder tæt sammen med de andre ICC organisationer i Chukotka, i Alaska og i Canada.

Til trods for finansielt stramme vilkår i det forrige år vurderer vi at vi har ydet en tilfredsstillende arbejdsindsats. Vi har overvåget at politiske enheder udviser respekt for menneskerettigheder og deltagelse af civilsamfund i beslutningsprocesserne. Her sætter vi fokus på medansvarlig indsats med konstruktive mål som udgangspunkt.

I det nye år vil vi fortsætte med samarbejdsrelationer med vore internationale forbindelser for at løse spændende problemstillinger til nytte for Arktis og dets folk.

Vedtagelse af FN’s Deklaration om De oprindelige Folks Rettigheder fordrer at Kongeriget Danmark opstarter implementeringsinitiativer. Det er nødvendigt at Naalakkersuisut tager del i dette indsatsområde.

Det er højst relevant at de oprindelige folk er direkte medspillere i Kongeriget Danmarks Arktiske Strategi, siden det er kutyme at civilsamfundet, og især de oprindelige folks organisationer, arbejder sammen med de politiske enheder.

Den længe ventede opstart af engagement i menneskerettighedsspørgsmål med afsats fra Grønland skal der sættes fokus på. Det tidligere Hjemmestyres og nuværende Selvstyres udmeldinger må nu munde ud i realisering af samarbejdet omkring dette.

Der er vedtaget flere forslag til Arktisk Råds arbejde, hvor ICC har været medforslagsstiller. Der er arbejde i gang med at forberede disse nu.

Arktisk Råds Ministermøde i Nuuk i 2011 satte den menneskelige dimension som fokusområde i en to-års periode af formandskabet. Med dette som udgangspunkt vil ICC Grønland være direkte involveret på følgende samarbejdspunkter:

  1. Planlægning omkring de arktiske oprindelige folks sprog
  2. Videre arbejde omkring besejlingsspørgsmål i de arktiske farvande
  3. Rapportering af de arktiske samfunds udviklingssituation
  4. Deltagelse i FN forhandlinger om kviksølvsforurening
  5. Løbende vurderinger af miljø- samt sikkerhedssituationer af olie- og gasefterforskning

Heri vil vi gøre opmærksom på, at ICC udgav Inuit Deklarationen om principper for ressourceudnyttelse i maj 2011.

Foruden disse forløb, er der en restrukturing i arbejdsgange undervejs for at yde tilfredsstillende engagement på de nye internationale indsatsområder. Et af disse er planlægningen af egen kontorbygning, som vi vil realisere i samarbejde med andre.

For ICC Grønland er det vort mål, foruden med vores hjemmeside, at skabe dialog om forskellige emner med befolkningen og organisationer på kysten. Vi vil samarbejde med de organisationer der er i ICC Grønland's delegation om dette.

2012 er også et markant år, idet at den første ICC konference fandt sted for 35 år siden, og at ICC Chukotka fejrer deres 20 års jubilæum. For at markere disse vil ICC’s bestyrelse holde møde i Chukotka i 2012.

Carl Christian Olsen, Formand
ICC Grønland