cooksite.info

Newsletter 2019

ICC Grønland og KNAPK spørgeskema til AMAP

(In Danish)

Februar 20, 2012

Pressemeddelelse

Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er vigtig, da de blandt andet undersøger forskellige forureningsstoffer i mennesker og dyr i Arktis. AMAP's ekspertgruppe HHAG (Human Health Assessment Group) har igangsat et ”Risiko-kommunikationsprojekt”, hvor de ønsker at afdække den manglende viden om hvordan risikoen ved forureningsstoffer i traditionel kost kommunikeres videre til befolkningen i Arktis. Ekspertgruppen er for tiden ved at lave en rapport, som samler op på den nuværende viden om Kviksølv og Persistente Organiske Forbindelser (POP, svært nedbrydelige stoffer såsom DDT, PCB og dioxin).

ICC Grønland og KNAPK ønsker at bidrage med input til denne rapport, for at fremhæve et Inuit perspektiv på risiko-kommunikation om forureningsstoffer i Grønland. Vi er specielt interesserede i befolkningens nuværende viden og opfattelse af forureningsstoffer i den traditionelle kost. Derfor har vi lavet et spørgeskema-undersøgelse i fællesskab, som vi håber at alle i Grønland vil deltage i. Trods den relativt korte svarfrist til 29. februar håber vi at se mange værdifulde input fra befolkningen i Grønland. Spørgeskemaet vil blive sendt rundt i vores netværk, og er også tilgængelige her:

Dansk

  • Spørgeskema online
  • Spørgeskema som <media 395 - - "TEXT, ICC-KNAPK spoergeskema risiko-kommunikation feb-2012 final, ICC-KNAPK_spoergeskema_risiko-kommunikation_feb-2012_final.doc, 27 KB">dokument</media> (DOC 27 kb)

Grønlandsk

  • Spørgeskema online
  • Spørgeskema som <media 394 - - "TEXT, ICC-KNAPK apeqqutit risiko-kommunikation feb-2012 final, ICC-KNAPK_apeqqutit_risiko-kommunikation_feb-2012_final.doc, 29 KB">dokument</media> (DOC 29 kb)