cooksite.info

Newsletter 2019

Industry committee has met ICC's complaints regarding Large scale Act

Nuuk, December 6, 2012 - Press release

(In Danish)

ICC Grønland har med interesse læst Erhvervsudvalgets betænkninger til lovforslagene om hhv. ændringer af Råstofloven samt om Storskalaprojekter.

Den 16. november havde ICC, SIK og Transparency Greenland foretræde for Erhvervsudvalget om storskalaprojekter. Vi kan konstatere at dialogen mellem ICC og Erhvervsudvalget har været konstruktiv, og har medført at de fleste af ICC Grønlands forslag og kritikpunkter er blevet anerkendt og imødekommet i mere eller mindre grad, bl.a. om hensyntagen til befolkningens interesser, og større involvering af NGO’er i processerne. Det er generelt positivt at læse udvalgets betænkning, da udvalget har forsøgt at indarbejde de mange blandede reaktioner fra civilsamfundet på lovforslaget om storskalaprojekter.

ICC Grønland bemærker dog at folkeopinionen stadig er stærkt utilfredse med den forcerede proces i lov arbejdet, og at der har været alt for kort tid til grundigt at overveje de mange komplekse problemstillinger der er og kan opstå i kølvandet på storskalaprojekter. Vi skal ikke glemme at dette lovforslag om storskalaprojekter blot er en del af en række af tiltag i Naalakkersuisut’s vækstpakke, som vil have store indvirkninger på samfundet. Desto vigtigere er det at inddrage alle lag af samfundet i grundige overvejelser af alle aspekter. Sagt på en anden måde er det vigtigt at skynde sig langsomt.

Råstofloven: Klageretten stadig uklar.

I forhold til lovforslaget om ændringer af Råstofloven kan ICC Grønland konstatere at kun en del af vores anbefalinger er blevet inddraget i betænkningerne. Det er positivt at klageretten foreslås udvidet på samme måde som i Miljøbeskyttelsesloven, og at klagefristen foreslås forlænget til 6 uger. ICC Grønland har dog kritiseret Råstofloven og ændringsforslaget for ikke at afklare den nødvendige juridiske afgørelseskompetence mellem Naalakkersuisut og de to foreslåede styrelser, Miljøstyrelsen og Råstofstyrelsen, og at dette også har indvirkning på klagesystemet.

Erhvervsudvalget finder forholdet tilstrækkeligt belyst ud fra bemærkningerne til lovforslaget samt bemærkningerne i et supplerende høringsnotat, hvori høringssvarene fra ICC Grønland og Transparency Greenland kommenteres. Da ICC Grønland endnu ikke har set dette høringsnotat, fremgår det stadig ikke klart hvilke argumenter der ligger til grund for Erhvervsudvalgets og Naalakkersuisuts holdning til ikke at imødekomme ICC Grønlands kritik af det juridiske aspekt.

ICC Grønland vil insistere på at få en forståelig og grundig begrundelse for dette i løbet af 3. behandlingen og at de nødvendige juridiske ændringer gennemføres.

Carl Christian Olsen, ICC Grønland præsident