cooksite.info

Newsletter 2019

ICC Greenland satisfied with Arctic Council Senior Arctic Officials (SAO) meeting

(Press release in Danish)

Arktisk Råds Senior Arctic Officials (SAO) møde i dagen 8. og 9. november i Luleå i Nordsverige er for nyligt afsluttet. Fra ICC er vi godt tilfredse med opbakning for vore forslag, siger Carl Christian Olsen, Præsident for ICC Grønland. Opbakning af disse projekter stemmer overens med den menneskelige dimension som er hovedoverskriften for de næste to års arbejde i Arktisk Råd, projekter af denne type burde der egentlig være flere af, understreger Carl Chr. Olsen.

Under dagsordenen er blandt andet to projekter, som er konceptualiseret og formuleret af ICC sammen med andre, blevet vedtaget at bakke op om.
Disse er:

 • Arktiske oprindelige folks sprog, status opgørelse, monitering og fremme af de oprindelige folks sprog i de arktiske områder.
 •  
 • Videre bearbejdning af vurdering af besejlingsmuligheder i Arktiske farvande.

Projektet om de arktiske folks sprog er et fem-års projekt, som vil vurdere status, monitorering og fremme af de arktiske oprindelig folks sprog. Projektet vil være under ledelse af ICC og vi skal selvfølgelig arbejde sammen med sprogfolk som er udpeget til bidrage indenfor deres vidensområder. Alle de arktiske stater vil deltage i projektet sammen med de oprindelige folk.
Vi er meget godt tilfredse med Canadas opbakning og deltagelse i formuleringen af projektet, vi er også glad for at USA’s nationale forskningsfond, National Science Foundation, vil bidrage med en stor del af budgettet. Vi er imidlertid lidt forundret over, at Kongeriget Danmark, (Danmark/Grønland/Færøerne) ikke havde nogen kommentarer under vedtagelsen, selv om de har fulgt hele udviklingen af projektet.

Det andet projekt som vi er glade for at få opbakning til er AMSA II (Videre Vurdering af besejlingsmuligheder i Arktis). Ved videreførelsen af projektet vil man vurdere projektets følger for Inuit samfund i Arktis. Inuit fra Chukotka, Alaska, Canada og Grønland bør mødes og drøfte de eventuelle følger for os. Besejlingsmuligheder for Arktisk er der blevet arbejdet på i mange år. Vi er jo beboere af kystområderne i Arktis og vi bør drøfte de eventuelle følger for os. Vi e ikke blinde for at der kunne være fordele ved besejling. Vi vil ved brug af spørgeskemaer få vurderet brug af disse områder til forskellige formål og hvilke følger, befolkningen vil påpege der vil opstå.

Andre indsatsområder der blev bakket op er bl.a.:

 • Fortsættelse af Rapportering af de arktiske befolkningers udvikling,
 •  
 • Vurdering af Arktisk biodiversitet,
 •  
 • Forsuring i arktiske farvande,
 •  
 • Ungdomsdeltagelse i Rensdyrholdsprojektet,
 •  
 • Oliespild i arktiske farvande, og
 •  
 • Videre arbejde omkring Legalt bindende samarbejde om Eftersøgnings og Redningsaktioner i Arktis, som blev vedtaget på Nuuk-mødet i 2011.