cooksite.info

NUTAARSIASSAT

Nutaarsiassat kingulliit uani takukkit imaluunniit toqqorsivipput misissoruk nutaarsiassallu nutaannginnerit atuarlugit. 

Nutaarsiassat pdf