cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

2012-2014: ICC-WWF projekt om borgerinddragelse

Inuit Circumpolar Council - Grønland (ICC Grønland) og Verdensnaturfonden (WWF Danmark) indgik et projektsamarbejde og modtog en bevilling fra Villum Fonden til at arbejde med råstofaktiviteter og inddragelse af offentligheden i Grønland. Projektet løber over en to-årig periode fra september 2012 til september 2014.

Projektets formål er at fremme debatten og inddragelsen af offentligheden i beslutningsprocesser om råstofaktiviteter i Grønland. Under fællesnævneren "Råstofaktiviteter i Grønland" er der planlagt en lille serie af publikationer, der skal belyse og kommunikere en række forhold vedrørende råstofaktiviteter og industrialisering.

Delrapport om Råstoffer i Grønland er nu publiceret

Pressemeddelelse, marts 2014

Herværende delrapport er skrevet af Mads Fægteborg og bærer undertitlen "En historisk introduktion til efterforskning, udnyttelse og følger i en sårbar natur og et samfund i forvandling".

ICC Grønland og WWF Danmark mener, at sunde samfund bør baseres på sunde økonomier, hvor sociale, sundhedsmæssige, miljømæssige, kulturelle og andre forhold til fulde inddrages. Fægteborgs rapport beskæftiger sig med de historiske erfaringer og problemstillinger, som knytter sig til forskellige faser af industrielle aktiviteter i form af indgreb i naturen, påvirkninger af miljøet og konsekvenserne for samfundet - ikke mindst på det enkelte individ.

Rapporten er skrevet for at gøre opmærksom på, at de ansvarlige politikere rent faktisk har et "ansvar", og at de næppe er "vidensmæssigt klædt på til fremtidens udfordringer i olie- og mineindustrien" blot ved at deltage i et to-dages seminar, som det fremstod i medierne tidligere i år.

Rapporten vil også gerne nå de unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, som endnu ikke besidder en fyldigere viden om Arktis og Grønland.

  • Hent rapporten <media 573 - - "TEXT, ICC-WWF Raastofaktiviteter - historisk introduktion til efterforskning udnyttelse og foelger jun-2013, ICC-WWF_Raastofaktiviteter_-_historisk_introduktion_til_efterforskning__udnyttelse_og_foelger_jun-2013.pdf, 5.5 MB">her</media> (PDF, 120 sider, 5.5 MB)