cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

FN's Menneskerettighedsråd

Menneskerettighedsrådet (HRC) er et mellemstatsligt organ indenfor FN systemet. Rådet blev skabt af FN's generalforsamling den 15. marts, 2006 ved resolution 60/251. Rådet består af 47 FN medlemsstater valgt på generalforsamlingen. Det er ansvarligt for at styrke fremmelsen og beskyttelsen af menneskerettigheder rundt omkring i verden og for at italesætte situationer med overtrædelser af menneskerettigheder samt lave anbefalinger om dem.

Blandt Rådets procedurer og mekanismer er:

  • de Universelle periodiske bedømmelser, en mekanisme vis formål er at vurdere menneskerettigheds-situationerne i alle FN medlemsstater
  • den Rådgivende komité som fungerer som Rådet "tænketank" og skal levere ekspertise og rådgivning om tematiske menneskerettigheds-sager
  • Klageproceduren som tillader individer og organisationer at henlede Rådets opmærksomhed på overtrædelser af menneskerettigheder

HRC arbejder også med FN's særlige procedurer. Disse består af særlige rapportører, uafhængige eksperter og arbejdsgrupper som overvåger, undersøger, rådgiver og offentliggør rapporter om tematiske sager eller menneskerettigheds-situationer i bestemte lande.

Rådet holdt sin første session i juni 2006. Det afholder møder ved FN kontoret i Geneve.

Læs mere på http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

HRC rapporter

Relevante rapporter fra Menneskerettighedsrådet vil blive lagt ud forneden, inklusiv links til dokumenter.

(På engelsk)

July 2, 2012 - <media 455 - - "TEXT, SG paper on IP participation ENG, SG_paper_on_IP_participation_ENG.pdf, 251 KB">Report of the Secretary-General</media>:
Ways and means of promoting participation at the United Nations of indigenous peoples’ representatives on issues affecting them

Summary:
In the present report, ways and means of promoting participation at the United Nations of indigenous peoples’ representatives are described. First, a summary is presented of reasons why indigenous peoples’ representatives may find it difficult to participate in the United Nations and why their participation is desirable. Second, details are provided of existing United Nations rules and practices in relation to the participation of indigenous peoples’ representatives and non-State actors. The report includes a description of arrangements adopted to enable the participation of indigenous peoples’ representatives in bodies mandated by the United Nations that focus specifically on indigenous peoples’ issues, irrespective of whether they have consultative status with the Economic and Social Council as non-governmental organizations. Third, possible ways forward in terms of developing a procedure to enable the participation of indigenous peoples’ representatives in the United Nations are outlined. Lastly, issues that would need to be considered in order to implement a procedure to enable the participation of indigenous peoples’ representatives in the United Nations are discussed.