cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Råstofaktiviteter i Grønland - første delrapport

  • Hent <media 598 - - "TEXT, ICC WWF Delrapport-1 Raastofaktiviteter i GL - Historisk introduktion jun-2013 DK, ICC_WWF_Delrapport-1_Raastofaktiviteter_i_GL_-_Historisk_introduktion_jun-2013_DK.pdf, 5.5 MB">rapporten</media> "En historisk introduktion til efterforskning, udnyttelse og følger i en sårbar natur og et samfund i forvandling" ved Mads Fægteborg som PDF (5.5 MB)

ICC og WWF rapporter om Råstofaktiviteter i Grønland

Inuit Circumpolar Council (ICC), Grønland og WWF Verdensnaturfonden har indgået et projektsamarbejde og har modtaget en bevilling fra Villum Fonden til at arbejde med råstofaktiviteter og inddragelse af offentligheden i Grønland. Projektet løber over en toårig periode fra september 2012 til september 2014.

Projektets formål er at fremme debatten og inddragelsen af offentligheden i beslutningsprocesser om råstofaktiviteter i Grønland. Under fællesnævneren "Råstofaktiviteter i Grønland" er der planlagt en serie af publikationer, der skal belyse og kommunikere en række forhold vedrørende råstofaktiviteter og industrialisering.

Råstofaktiviteter i Grønland - Anden delrapport

  • Hent <media 599 - - "TEXT, ICC WWF Delrapport-2 Med folkets mandat jul-2013 DK, ICC_WWF_Delrapport-2_Med_folkets_mandat_jul-2013_DK.pdf, 4.3 MB">rapporten</media> "Med Folkets Mandat?" ved Rune Langhoff som PDF (4.3 MB)

Råstofaktiviteter i Grønland - Tredje delrapport

  • Hent <media 601 - - "TEXT, ICC WWF Delrapport-3 Raastofaktiviteter i GL - Beskyttelsen af gronlaendernes kollektive rettigheder dec-2013 DK, ICC_WWF_Delrapport-3_Raastofaktiviteter_i_GL_-_Beskyttelsen_af_gronlaendernes_kollektive_rettigheder_dec-2013_DK.pdf, 0.9 MB">rapporten</media> "Beskyttelsen af grønlændernes kollektive rettigheder i nationalt og internationalt perspektiv" ved Thomas Trier Hansen som PDF (0.9 MB)

Råstofaktiviteter i Grønland - Fjerde delrapport

  • Hent <media 602 - - "TEXT, ICC WWF Delrapport-4 Raastofaktiviteter i GL - Arktiske erfaringer maj-2014 DK, ICC_WWF_Delrapport-4_Raastofaktiviteter_i_GL_-_Arktiske_erfaringer_maj-2014_DK.pdf, 1.1 MB">rapporten</media> "Arktiske erfaringer - sammenlignende studie af borgerinddragelsen i forbindelse med råstofaktiviteter i en række arktiske lande" ved Mette Frost & Olivia Handberg Scott som PDF (1.1 MB)

Råstofaktiviteter i Grønland - Femte delrapport

  • Hent <media 603 - - "TEXT, ICC WWF Delrapport-5 Raastofaktiviteter i GL - Kollektiv ejendomsret og mineindustri jun-2014 DK, ICC_WWF_Delrapport-5_Raastofaktiviteter_i_GL_-_Kollektiv_ejendomsret_og_mineindustri_jun-2014_DK.pdf, 7.1 MB">rapporten</media> "Kollektiv ejendomsret og mineindustri. Tidligere og nuværende lovgivningsmæssige rammer og forvaltning" ved Steen Jeppson som PDF (7.1 MB)

Råstofaktiviteter i Grønland - Sammenfattende rapport

  • Hent den sammenfattende <media 604 - - "TEXT, ICC WWF Sammenfatt-rapport Raastofaktiviteter i GL - Historie rettigheder og borgerinddragelse jul-2014 DK, ICC_WWF_Sammenfatt-rapport_Raastofaktiviteter_i_GL_-_Historie_rettigheder_og_borgerinddragelse_jul-2014_DK.pdf, 7.9 MB">rapport</media> "Historie, rettigheder og borgerinddragelse" redigeret af Mette Frost & Mads Fægteborg som PDF (7.9 MB)