cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Nytårsudtalelse fra ICC Grønland

4. januar 2015

På vegne af ICC Grønland ønsker jeg alle i Grønland et godt og lykkebringende nytår.

I juli 2014 afholdt Inuit Circumpolar Council (ICC) generalforsamling i Inuvik i Canada. Generalforsamlingen betød samtidig vagtskifte i den internationale bestyrelse, samt en ny ledelse og bestyrelse i ICC Grønland.

Kitigaaryuit Deklarationen, som blev vedtaget under generalforsamlingen, har pålagt ICC's internationale bestyrelse at gennemføre en række tiltag for at forbedre Inuits levevis på alle niveauer, internationalt, regionalt og lokalt. For ICC Grønland er det oplagt og vigtigt, at vi udfører disse opgaver i et nært samarbejde med vore myndigheder som Inatsisartut, Naalakkersuisut, Udenrigsministeriet samt andre institutioner og organisationer.

Nogle af generalforsamlingens vigtige anbefalinger er at ICC's ledelse i samarbejde med relevante institutioner og organisationer udfører følgende i løbet af ICC's fire-årige valgperiode;

- At planlægge og forestå et Cirkumpolart Inuit Økonomisk Topmøde, der skal undersøge potentielle samarbejdspartnere blandt Inuit virksomheder og fremme disses muligheder for vidensdeling.

- ICC's ledelse er også blevet pålagt at være fortaler for en styrkelse af Inuit ved at skabe et politisk, socialt og økonomisk miljø, der er forankret i Inuits levevis, og skabe optimale muligheder for Inuits fødevaresikkerhed. Derfor er ICC's ledelse også blevet pålagt at planlægge, og være vært for, et Inuit topmøde omkring forvaltning af levende ressourcer.

"Ved gennemførelsen af ovennævnte punkter vil vi Inuit i fællesskab få mulighed for at påbegynde et nærmere samarbejde omkring en fælles økonomisk udvikling, samt i højere grad af selvforsyning af egne produkter," siger formanden for ICC Grønland, Hjalmar Dahl, bl.a. i sin nytårsudtalelse.

ICC's regionale kontorer her i Grønland, Canada, Alaska og på Tjukotka har nu organiseret sig og sat interne prioriteringer for de kommende fire års arbejde. I midten af januar samles bestyrelsen for ICC i Nuuk for at drøfte den internationale arbejdsfordeling ud fra målsætningerne i Kitigaaryuit deklarationen.

"Vi vil naturligvis fortsætte med vores direkte engagement som permanente deltagere i Arktisk Råd og dets arbejdsgrupper, hvor vi nyder stor respekt og har medindflydelse til gavn for hele Arktis," understreger Hjalmar Dahl.

Endvidere vil ICC fortsætte sit arbejde med at få oprindelige folks rettigheder gjort synlige i nationale og internationale fora med henblik på at få deklarationen vedrørende oprindelige folks rettigheder implementeret.

I september 2014 afholdt FN den første verdenskonference om oprindelige folk, hvor netop implementeringen af rettighederne var i fokus.

"Vi har allerede påbegyndt dialog med de nordiske medlemsstater af FN, deriblandt Danmark/Grønland, for at finde veje til implementeringen af disse rettigheder, som verdenskonferencens slutdokument bl.a. giver muligheder for," slutter Hjalmar Dahl sin nytårsudtalelse.

Med håbet om et frugtbart samarbejde med alle ønsker jeg alle et Godt Nytår.

Hjalmar Dahl
Præsident for ICC Grønland