cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

ICC Grønland

ICC Grønland er den grønlandske afdeling af den internationale organisation Inuit Circumpolar Council (ICC). ICC’s formål er, at sikre inuits rettigheder og fællesskab gennem kultur og miljø i et Arktis i forandring.

ICC Grønland har en delegation på 18 valgte repræsentanter og er organisationens øverste myndighed. Delegationen skal så vidt muligt dække et bredt spektrum af det grønlandske folks interesser.

ICC Grønlands delegation repræsenterer i dag lidt over halvdelen af befolkningen.

ICC Grønlands ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 personer valgt af delegationen: ICC’s internationale næstformand (ICC Grønlands præsident) og det andet medlem af ICC’s internationale bestyrelse samt tre menige medlemmer. Valgperioden er fire år.

ICC Grønland deltager engageret i internationale, regionale, nationale og lokale fora for at skabe dialog om og advokere for indarbejdelsen af resolutioner og handlinger gennem ICC Grønlands medlemsorganisationer og det øvrige samfund for at bidrage til den nationale forståelse og opbygning. Endvidere medvirker organisationen i at bistå og rådgive offentlige myndigheder og private til at implementere de beslutninger og politikker, der er vedtaget i ICC, således at de så vidt muligt indarbejdes i grønlandsk lovgivning m.v.