cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Oprindelig folk i Geneve

FN's Ekspert Mekanisme for Oprindelige Folks Rettigheder holder i disse dage deres andet årlige møde i FN bygningen i Geneve. Ekspert mekanismen er et FN organ som består af fem udvalgte personer som har speciel viden om sager vedrørende oprindelige folk.

Over 400 deltagere fra  forskellige oprindelige folk fra hele verden deltager i dette møde, som afsluttes fredag den 14. august. Fra Grønland deltager Sara Olsvig, som er ansat i ICC, og Hjalmar Dahl, som er medlem af ICCs rådgivende gruppe vedrørende FN sager.

Uddannelse i fokus

Emnet for dette års møde i Ekspert Mekanismen er uddannelse. Under mødet er vigtigheden af uddannelse blevet påpeget. Mange oprindelige folk rundt omkring i verden har stadig begrænset adgang til uddannelse og det er derfor blevet debatteret hvordan man forbedrer forholdene for oprindelige folk verden over.

Under mødet har flere oprindelige folks organisationer udtrykt et ønske om, at man også gennem FN forbedrer uddannelsesforholdene for oprindelige folk.

Brugen af rettighederne 

Den 7. september 2007 blev FN's deklaration for oprindelige folks rettigheder anderkendt og i disse år er mange af verdens lande i fuld gang med implementeringen af disse rettigheder. Mange organisationer og stater har ved dette Ekspert Mekanisme møde meddelt, at udøvelsen af rettighederne er gået i gang. Lande som USA, Canada og Australien, som den 7. september 2007 ikke anderkendte deklarationen, har desuden nu fået en mere positiv holdning til denne. Dette spreder stor glæde blandt de forskellige oprindelige folk og organisationer.

Formanden for Naalakkersuisut har holdt tale

Tirsdag den 11. august holdt formand for Naalakkersuisut, Kuupik Kleist, tale for mødedeltagerne. I sin tale berettede formanden om indførelsen af Selvstyret den 21. juni og om indholdet af Selvstyreloven. Formanden gjorde specielt opmærksom på, at det grønlandske folk, med Selvstyreloven, er blevet anerkendt som et folk i folkeretslig forstand, og at det grønlandske sprog er blevet det officielle sprog i Grønland. Mange af de deltagende i mødet har udtrykt, at de ser den grønlandske selvstyreordning som et godt eksempel på, hvordan et oprindeligt folk kan opnå øget selvbestemmelse. Desuden mener mange, at Grønlands nye status giver god inspiration til verdens oprindelige folk.

Det grønlandsk-danske arbejde med at få indført Selvstyre i Grønland bliver af mange oprindelige folk verden over set som et godt eksempel på, at forhandlinger om øget selvbestemmelse kan foregå i samarbejde og god ro og orden.

Sara Olsvig: +45 28731978

Hjalmar Dahl: +299 556126