cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Der er stadig oprindelige folk i Grønland

Uddybende bemærkning, 21. oktober, 2013

I disse tider, specielt efter aftalen med Danmark om retten til selvbestemmelse i 2009, er det nogle gange svært at identificere sig som grønlænder og som et oprindeligt folk og som et folk i henhold til folkeretten, som det nævnes i præamblen til Selvstyreloven.

I løbet af den seneste tid er debatten om selvbestemmelse øget i forbindelse med forslaget om ophævelse af nul-tolerancen mod udnyttelse af uran, som bl.a. berører Grønlands kompetence om råstofferne.

Efterfølgende tekst er et bidrag til tydeliggørelse af de disse begreber:

Det forhold at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, men stadig er en del af det danske rige, udelukker ikke at den oprindelige grønlandske befolkning stadig kan opfattes som et oprindeligt folk i forhold til internationale konventioner og instrumenter eller i anden sammenhæng. Selvbestemmelsesretten er en anerkendelse af, at det grønlandske folk, uanset etnisk baggrund, kan beslutte sig for at Grønland skal blive selvstændigt og dermed har ret til selv at bestemme over egen udvikling. Det grønlandske folk, som en samlet enhed uanset etnicitet, har dermed udadtil i forhold til verdenssamfundet og Danmark opnået en status som et folk, hvilket andre lande skal respektere.

Internationalt er er der ingen fasttømret definition på et oprindeligt folk, men alene nogle arbejdsdefinitioner eller definitioner der afgrænser en konventions anvendelighed. Dette skyldes, at det har været umuligt at opnå enighed om dette. Et afgørende element er dog det oprindelige folks egen selvopfattelse.

Det skal endvidere bemærkes, at Grønland efter Selvstyrets indførelse i øvrigt har anerkendt stadig at være forpligtet til at skulle implementere ILO C169 og FN’s Erklæring om oprindelige folks rettigheder, eksempelvis i forbindelse med den seneste rapportering under FN’s UPR (Universal Periodic Review) proces februar 2011, hvor den grønlandske regering skriver:

"F. Indigenous peoples 108. On 18 January 1996, at the request of Greenland, Denmark ratified ILO Convention No. 169 of 27 June 1989 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Greenland reports jointly with Denmark to the Convention.

109. The Government strongly endorses the UNDRIP (erklæringen). While the establishment of the Self-Government arrangement is an illustration of Denmark’s de facto implementation of the UNDRIP vis-à-vis Greenland, the Government strives to implement important provisions of the UNDRIP in its day to day work, although the government is categorized as a public rather that an indigenous government."

Nationalt er Grønland stadig en del af rigsfællesskabet og bundet af internationale konventioner mv. jf. Selvstyreloven. Derfor rapporterer Grønland også løbende til de forskellige organer om status for implementeringen i forhold til oprindelige folk. Såfremt der ikke længere var en oprindelig befolkning i Grønland i konventionernes forstand, ville Danmark kunne træde ud af eksempelvis ILO C169 eller undlade, via den grønlandske regering, at rapportere herom.

Den dag Grønland bliver selvstændigt, vil der muligvis stadig være oprindelige folk i Grønland, hvis den konkrete gruppering anser sig selv som et folk. Der er ingen nationale politikere, der folkeretligt på forhånd kan afgøre om Inuit befolkningen er et oprindeligt folk i Grønland eller ej efter Selvstyrets indførelse eller i tilfælde af Grønlands udøvelse af selvbestemmelsesret. Dette må i sidste ende være op til domstolene eller de internationale organer, der overvåger konventionerne, eller hvor repræsentanter for den grønlandske Inuit befolkning er repræsenteret.