cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Aqqaluk Lynges tale ved Kiruna ministermødet 2013

Aqqaluk Lynge, formand, Inuit Circumpolar Council
Ottende ministermøde i Arktisk Råd
14.-15. maj 2013, Kiruna, Sverige

Qujanaq siulittaasoq, maani ataqqinartut akornanni oqaaseqatsiarsinnagatta.
Tak hr. formand, for at give mig lejlighed til at komme med nogle få kommentarer.

Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed overfor Sveriges regering og dennes formandskab i løbet af de sidste to år. På vegne af Inuit Circumpolar Council takker jeg også Samerne for deres gæstfrihed.

Det ottende ministermøde i Arktisk Råd her i Kiruna foregår i en tid, hvor de globale klimaændringer har nået endnu en milepæl. Den 9. maj annoncerede det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration at niveauet for koncentrationen af kuldioxid har nået niveauer, der ikke er set i omkring tre og en halv million år.

Vi, der bor i Arktis, er påvirket i vores daglige liv af virkningerne af klimaændringer. Vi bakker op om de arktiske staters vilje til at arbejde sammen med andre lande under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer for at nå til en enstemmig aftale med juridisk bindende kraft senest i 2015 for at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur.

Hr. formand, Inuit Circumpolar Council noterer sig Kiruna deklarationens erkendelse af vigtigheden af Oprindelige Folks traditionelle livsformer, dynamikken i kultur, vores tilpasningsevne til nye udviklinger, vores økonomiske velbefindende og vores helbred. Vi er helt enige i deklarationens instrukser til Senior Arctic Officials om at anbefale måder og midler til at støtte og fremvise værdien af Oprindelige Folks livsformer - og om at fremlægge en rapport om dette arbejde på det næste ministermøde i 2015.

Samarbejdet mellem de arktiske stater og de oprindelige folk i vores koordinerede indsats for at imødegå en lang liste af problemstillinger, der ikke kun påvirker Arktis men også resten af verden, er et bevis på rådets betydning.

Andre problemstillinger omfatter arbejdet med at reducere forurening i Arktis, herunder den nye konvention om kviksølv. Derudover er der andre vigtige problemstillinger såsom studier af forsuring virkningerne på det Arktiske Ocean; aftalen om beredskab og bekæmpelse af olieforurening på havet i Arktis; vores igangværende arbejde i Arctic Marine Shipping Assessment for at dokumentere de ændringer Inuit oplever; sprog-projektet; og andre handlinger som Kiruna deklarationen annoncerer.

Hr. formand, Inuit Circumpolar Council har noteret sig den nye amerikanske nationale strategi for Arktis, især tanken i de vejledende principper om at konsultere og koordinere med Alaskas oprindelige befolkning. Vi glæder os over denne udvikling fra USA og ser frem til at se det implementeret.

Hr. formand, ICC støtter den danske udenrigsministers bemærkninger om Grønlands rolle i arbejdet i Arktisk Råd. Min oprigtige tak til de øvrige Permanente Deltagere og mine kolleger fra ICC, Jim Stotts, Alaska og Duane Smith, Canada for deres hårde arbejde på vegne af alle Inuit, og Carl Christian Olsen, Grønland for arbejdet i bestyrelsen for de oprindelige folks sekretariat i Arktisk Råd.

Vi ser frem til at arbejde sammen med det canadiske formandskab i de kommende to år, under ledelse af ærede Leona Aglukkaq. Med dit tætte forhold til Inuit og befolkningen i nord, er vi sikre på at du vil opfylde dit lands ønsker.

Qujanaq - Tak.