cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

ICC-formandens hilsen til IA landsmødet

Inuit Ataqatigiit's Landsmøde

Vores fremtid – Vort ansvar

Sisimiut 25.1.2013

 

På vegne af Inuit Circumpolar Council skal jeg takke for invitationen til at deltage på partiet Inuit Ataqatigiit's landsmøde og tak for muligheden for at sige et par ord her ved åbningen.

Jeg er stolt over at kunne indlede mine ord herfra talerstolen med følgende ord:

Ærede formand for Naalakkersuisut og formand for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Kuupik V. Kleist, kære Inuit Ataqatigiit og øvrige landsmødedeltagere.

Det er dejligt at være iblandt jer igen.

Jeg skulle hilse mange gange fra mine kolleger fra de andre ICC-medlemslande og med ønsket om et godt landsmøde.

Som et regeringsansvarligt parti i Grønland bærer I et stort ansvar for vort fælles fremtid. Jeres beslutninger på landsmødet der vedrører især fremtidig udnyttelse af ikke-levende ressourcer, vil jeres beslutninger have vidtrækkende globale konsekvenser og får særlig betydning for Arktis og Inuits dagligdag.

Siden Naalakkersuisut's overtagelsen af ansvaret for udnyttelsen af de mineralske råstoffer i Grønland, har opgaverne i Inuit Circumpolar Council vokset mærkbart. Som følge af ICC's konsultative status i FN, er vi en naturligt høringspart i råstofudviklingen og som Rigsfælleskabets eneste oprindelige folks organisation. Vi har brugt de sidste to år på kompetenceopbygning, således at vi kan levere kompetent rådgivning og give additionel information til beslutningstagerne.

Vi er lige begyndt, vi har meget at lære. Der ligger en stor opgave foran os alle, der er involveret i disse sager. Det er intet mindre end vore interesser som et folk der er på spil.

ICC har et godt grundlag at deltage i høringerne eftersom vi har udarbejdet et fælles grundlag i Inuit Deklaration om principper for ressourceudnyttelse i Inuit Nunaat fra mødet i Ottawa i 2011. Deklarationen er velegnet til brug for debatterne under landsmødet og vil blive omdelt.

Den mest markante politiske ændring som er resultatet af den selvstyre ordningen er anerkendelsen af kalaallit som et folk i henhold til folkeretten – og denne anerkendelse som er den vigtigste målsætning som Inuit Ataqatigiit har haft held til at opnå. Nu er det på høje tid at det grønlandske folk får vished om hvorledes den del skal virkeliggøres.

Det er meget påtrængende at få en åben debat i befolkningen. Anerkendelsen som et folk er ikke kun et spørgsmål som betyder noget udadtil, Vi skal også selv være med til at diskutere hvordan vi forstår denne anerkendelse. Ja at anerkende denne kendsgerning iblandt os selv. Men på grund den manglende debat oplever vi stadig at offentlige forvaltningsorganer, i uddannelsesinstitutioner og i mange arbejdspladser en manglende respekt for vore værdier som et folk, og som enten overser de ændrede vilkår eller ligefrem modarbejder vore rettigheder i vore eget land.

Når det drejer sig om vores ejendomsret til landet og ressourcerne er det endnu mere påtrængende at diskutere hvordan vi kollektivt og individuelt forstår ejendomsretten. Det er derfor nødvendigt at det regeringsbærende parti tager initiativ til en bredere debat om dette alvorlige emne.

Vores land er nu i centrum for store, megastore, kapitalinteresser. En udnyttelseskoncession af en mineral forekomst vil således berøre vores eget brug af landet og dets levende ressourcer. Disse vil uundgåeligt få mærkbare konsekvenser for vort daglige liv. Derfor er ICC gået i gang med en analysere vores eget traditionelle brug af vort territorium. Analysen vil resultere i indstillinger til Naalakkersuisut.

Ligeledes har Inuit Circumpolar Council fundet det nødvendigt at gennemføre en juridisk analyse af FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder for at undersøge på hvilken måde den af Danmark og Grønland tiltrådte rettighedsbestemmelser kan virkeliggøres i Grønland. ICC vil i år fortsætte sin offentlige oplysningskampagne om vores rettigheder igangsat sidste år. For hvis vi ikke selv er vidende om vores rettigheder så kan vi ikke virkeliggøre dem. Denne indsats har til hensigt, at sprede denne viden til det grønlandske folk og vore de politiske ledere samt de offentlige myndigheder.

Lad mig til sidst vil jeg sige følgende: De oprindelige folk i resten af kloden lytter til jer. Grønland er ved at finde sin egen geopolitiske ståsted. De beslutninger i træffer har vidtrækkende konsekvenser. De beslutninger I træffer må derfor være baseret på vore egne værdier og med respekt for vores identitet som et folk.

Jeg ønsker jer alle et godt landsmøde.

 

Aqqaluk Lynge