cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Inuit Circumpolar Council, ICC og WWF Verdensnaturfonden afholdt et offentligt møde om Råstoffer, politisk ansvar og borgerne

Sted: Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut

Dato: Onsdag den 26. september kl. 19-22:30

Forberedt af: ICC og WWF

Deltagere: Der var 39 deltagere inklusive repræsentanterne fra ICC og WWF.

Baggrund/Formål: ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden har modtaget en bevilling fra Villum/Veluxfonden til et fælles toårigt samarbejdsprojekt om offentlige høringer og inddragelse af borgerne i beslutningsprocesser vedrørende ny industri i Grønland.

Med projektet ansættes to nye medarbejdere – en hos ICC Greenland og en hos WWF Verdensnaturfonden – til at gennemføre studier, udarbejde anbefalinger og styrke borgere og organisationers deltagelse i den offentlige debat om ny industri i Grønland.

Den internationale interesse for de grønlandske ressourcer afspejles af den dramatiske stigning i antallet af udstedte licenser. Antallet af licenser udstedt til forundersøgelser og efterforskning efter olie er steget fra 5 til 47 i perioden 2002-2012. Alene i 2011 brugte olieindustrien mere end kr. 4,5 mia. på forundersøgelser og efterforskninger i Grønland.

Ikke bare er virksomhederne, der udviser interesse for Grønlands undergrund i disse år, store. Det er de projekter, der er under udvikling også. Flere af storskalaprojekterne er i omfang så store, at det ville svare til en situation, hvor Danmark i løbet af få år skulle anlægge 75 nye Storebæltsbroer. Investeringerne i eventuelle oliefund vil være mere end dobbelt så store.

Opsummering: Der var et stort engagement og spørgelyst blandt de fremmødte, så Gitte og Aqqaluk nåede desværre ikke at svare på alle spørgsmål og meningsudvekslinger.

Kommentarerne og spørgsmålene gik blandt andet på at det i virkeligheden er en lille del af befolkningen der tager del i debatten, så ambitionen med dette projekt bliver svært at opnå. Derudover gik kommentarerne og spørgsmålene på hvordan FN deklaration om oprindelige folks rettigheder og Inuit deklaration om ressourceudnyttelse kan implementeres i den grønlandske lovgivning om ressourceudnyttelse. Derudover blev der berettet om forskellige mangler og ukorrektheder i borgermøderne vedrørende London Minings ansøgning om udvinding af jernmalm i Isukasia nord for Nuuk, samt om vi kan drage nytte af vore stammefrænders erfaringer med ressourceudnyttelse i Canada og Alaska. Opfølgende resultat: Aqqaluk Lynge er inviteret til at være med i en debat-udsendelse direkte i radioen på mandag den 1. oktober sammen med Naalakkersuisoq for råstoffer Ove Karl Berthelsen. Og senere i KNR TV vil han være med i en anden direkte udsendelse samme aften.

ICC aktiviteter: Grønlands Selvstyre skal i de kommende år tage stilling til hvor mange af disse aktiviteter der skal realiseres – og på hvilke miljømæssige vilkår aktiviteterne må gennemføres. Udfordringen er, at finde den rette balance mellem industriel udvikling og sociale og miljømæssige hensyn. Afgørende er det, at offentligheden inviteres til at diskutere fremtiden. ICC og WWF erkender behovet for ny industri og økonomisk udvikling i Grønland, men vi er bekymrede for de konsekvenser som den nye industri kan få for naturen, dyrelivet og samfundet. ICC og WWF arbejder for at sikre en bæredygtig udvikling til gavn for kommende generationer.

Konkret skal vi med projektet:

  • Studere de erfaringer, der er gjort med ny industri i Grønland og udlandet. Og på baggrund af disse at komme med anbefalinger til, hvordan offentligheden bedre kan inddrages i debatten om ny industri.
  • Formidle resultaterne af vores arbejde til beslutningstager og den brede offentlighed, og på baggrund heraf invitere til debat.
  • Engagere os i debatter og høringer om konkrete råstofprojekter i Grønland.

Beslutninger/Handlinger: Der afrapporteres fra hver kyst tur. Det er aftalt med Villum/Velux at der afholdes halvårlige opdateringer af projektets fremskridt.