cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

MIO & ICC’s opfordring til børn: Brug jeres rettigheder

November 23, 2012

En spændende ny skolebog om børnenes rettigheder er på vej ud til folkeskolerne

Netop nu er alle folkeskoler i Grønland ved at få tilsendt gratis klassesæt med en skolebog om FN’s Børnekonvention samt en medfølgende lærervejledning, begge med titlen "Jeg har rettigheder!".

Det er tidligere MIPI, nu MIO og ICC Grønland, der i samarbejde står bag den nye skolebog. Materialet er på både grønlandsk og dansk, og er beregnet til brug ved undervisning på folkeskolens mellemtrin. Projektet er blevet støttet med midler fra Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

Formålet med skolebogen er at børn i Grønland skal lære de rettigheder at kende, som de har i følge FN’s Børnekonvention. Børnekonventionen beskæftiger sig med rettigheder, der er særligt relevante for børn. For at sikre at rettighederne ikke brydes, er det vigtigt at både børn og voksne har kendskab til disse.

Skolebogen gennemgår flere af rettighederne i Børnekonventionen i seks overordnede temaer med flere små historier. Hver historie slutter med et dilemma-spørgsmål, som besvares i et afsnit der på en letlæselig måde forklarer de rettigheder som er relevante for eksemplet. Alle historierne er illustreret af børn fra folkeskolens mellemtrin.

Lærervejledningen skal inspirere lærerne til hvordan de kan undervise eleverne i deres rettigheder. Den indeholder blandt andet forslag til opgaver og spørgsmål til debat. Derudover kan læreren finde Børnekonventionen i den originale samt en forkortet version. MIO er desuden i gang med at udarbejde flere forslag til opgaver, som vil blive lagt ud på hjemmesiden www.mio.gl.

Hvordan er bogen blev til?

ICC Grønland (Inuit Circumpolar Council) og MIPI (Videnscenter for Børn og Unge) valgte at gå sammen om at lave undervisningsmateriale om børns rettigheder, da det var et emne som begge organisationer havde til fælles. I Nuuk Deklarationen fra 2010 står der blandt andet at ICC’s generalforsamling:

"Anviser ICC til kraftigt at tilskynde alle arktiske stater til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i FN’s konvention om børns rettigheder"

I efteråret 2010 underskrev ICC Grønland og MIPI derfor en samarbejdsaftale, og det daværende Departement for Sociale Anliggender støttede med midlerne til at gennemføre projektet.

I planlægningsfasen blev det besluttet at alle illustrationer i bogen skulle laves af elever på mellemtrinnet. Derfor blev der i efteråret 2011 udsendt en plakat og et brev til alle folkeskoler, hvor ICC Grønland og MIPI bad eleverne om at bidrage med illustrationer. Klasser fra hele landet valgte at følge opfordringen og sende fantastiske tegninger ind – Så mange at det ikke var muligt at bruge dem alle. I bogen påskønnes de elever, vis tegninger er blevet brugt helt eller delvist i bogen.

Undervejs i projektet har mange forskellige personer været involveret. Nye projektledere kom til i både MIPI og ICC Grønland, da de forrige projektledere stoppede for at begynde på nyt arbejde andetsteds. Derfor tog Mirian Rønne over efter Avijâja Absalonsen i MIPI i efteråret 2010, og Parnuna Egede tog over efter Sara Olsvig i ICC i efteråret 2011. Derudover har en jurist, psykolog, projektmedarbejdere samt lærere og elever været inde over projektet, og Inerisaavik har støttet med formidling og distribution.

I samme periode overgik MIPI fra at være et Videnscenter til at blive en del af den nyoprettede Børnerettighedsinstitution MIO (Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat). Derfor er det Grønlands første Børnetalsmand, Aaja Chemnitz Larsen, som har lavet et forord i fællesskab med formanden for ICC, Aqqaluk Lynge.

I løbet af sommeren 2012 blev selve arbejdet med at skrive teksterne og sætte dem op grafisk endeligt færdigt. Materialet er nu færdigtrykt, og er netop nu ved at blive sendt rundt til alle by- og bygdeskoler i hele landet. Desuden gøres der overvejelser over om materialet kan tilpasses og oversættes til engelsk og russisk, så børn af Inuit i Canada, Alaska og Chukotka eventuelt også kan få glæde af skolebogen.

I et uddrag fra forordet har Aqqaluk Lynge og Aaja Chemnitz Larsen følgende budskab til børnene:

"Brug jeres rettigheder! (…) Vi opfordrer jer derfor til at lære jeres rettigheder at kende, så I kan være med til at skabe en bedre fremtid for jer selv og de kommende generationer."

 

For yderligere oplysninger kan kontaktes:
ICC Grønland: Parnuna Egede, parnuna@remove-this.inuit.org
MIO: Helle Hammeken-Holm, helle@remove-this.mio.gl