cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Inuit repræsenteret ved verdensomspændende kviksølvforhandlinger i Kenya

3. november 2011
Nairobi, Kenya

Parnuna Egede, miljørådgiver i Inuit Circumpolar Council (ICC) - Grønland, befinder sig for tiden i Nairobi for at repræsentere Inuit's stemme blandt repræsentanter fra regeringer verden over, samt repræsentanter for diverse internationale statslige og ikke-statslige organisationer. De over 700 deltagere er samlet for at diskutere udformningen af en kommende kviksølvs-konvention. Formålet med forhandlingerne er at skabe en global, bindende aftale om tungmetallet kviksølv, som sigter efter at begrænse menneskeskabte udslip af kviksølv for at beskytte miljøet og menneskers helbred. Forhandlingerne, som foregår mellem den 31. oktober og 4. november, er den tredje af sin slags, og Inuit har været repræsenteret lige fra starten;

"Min canadiske kollega Eva Kruemmel (ICC Canada) var med allerede fra den første session, og siden kom jeg med fra den anden session, som foregik i Japan her i januar. Disse forhandlinger er relevante for Inuit, fordi kviksølv udgør et reelt problem for os. Selvom der i Arktis ikke findes nogen større udledningskilder af kviksølv, er befolkningen i de arktiske områder særligt udsatte for kviksølv-forurening. Og Inuit er endnu mere udsatte end andre befolkninger i nord, fordi vi i vores traditionelle kost også indbefatter havpattedyr og visse fugle og fisk, som er højt placeret i fødekæden og derfor indeholder en del kviksølv." siger Parnuna, og fortsætter:

"Forureningen kommer primært fra sydligere breddegrader, hvor det transporteres over lange afstande med vinde og havstrømme til Arktis, og bliver derefter opkoncentreret i fødekæden og i sidste ende hos os. Derfor følger vi FN's forhandlinger nøje, da slutresultatet vil have en direkte effekt på vores helbred. Vi kan følge med i hvordan arbejdet skrider frem og hvor eventuelle uenigheder opstår mellem landene. Og hvor vi kan komme til det, minder vi landene om deres globale ansvar for effekten af deres forurening på oprindelige folks og andre sårbare befolkningers helbred. På den måde forsøger vi at påvirke forhandlingerne i retning af en stærkere og mere ambitiøs konvention."

Den tredje forhandlingsrunde slutter fredag aften, og der bliver derfor arbejdet ekstra hårdt under møderne for at opnå fremskridt i processen, inden den næste forhandlingsrunde skal afholdes i juni 2012. Kviksølv-konventionen forventes at være forhandlet på plads i 2013 efter en femte forhandlingsrunde, men selvom man er halvvejs i processen, er der stadig lang vej og mange kompromiser som skal laves landene imellem, før verdenssamfundet kan stå med en ny og færdig international aftale om regulering af kviksølv.

Vil du vide mere?

Læs mere på UNEP's officielle INC3 hjemmeside:
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx

Læs daglige opsummeringer af møderne på The International Institute for Sustainable Development (IISD) Reporting Services:
http://www.iisd.ca/mercury/inc3/