cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Oprindelige folk og EU

Pressemeddelelse, Nuuk, 21. marts 2015

Inuit Circumpolar Council - Grønland (ICC-Grønland) deltager i dagene 23.-24. marts 2015 i et møde i forbindelse med en revision af EU's politiske mål for oprindelige folk. Mødet foregår i Bruxelles. Præsidenten for ICC-Grønland Hjalmar Dahl vil sammen med andre repræsentanter for oprindelige folk være til stede ved dette møde.

"Det bliver et spændende møde at deltage i - især i betragtning af, at det ikke er hverdagskost at EU inviterer os med til deres møder omhandlende oprindelige folk", siger Hjalmar Dahl.

Hjalmar Dahl siger videre, at han naturligvis agter at fremsætte sin opfordring til EU til at støtte oprindelige folks rettigheder samt starte bestræbelser på implementering af disse.

- "Vore rettigheder indbefatter oprindelige folks ret til brug af deres egne ressourcer og anvendelsen af det økonomiske udbytte for herigennem at kunne udvikle deres egne samfund. De meldinger, der er kommet os for øre om bestræbelserne på at få indført et totalt importforbud af sælskind fra Inuitsamfundene til EU, kan vi under ingen omstændigheder acceptere. Dette spørgsmål vil udgøre en del af mit bidrag til mødet", udtrykker Hjalmar Dahl kort inden sin afrejse og fortsætter;

- "Så længe EU's årelange og vedvarende og utilfredsstillende position og til stadighed tiltag overfor Inuit og på helt uacceptabel vis at forhindre og begrænse os i at udvikle vores økonomiske udvikling er herskende, vil EU's politik overfor oprindelige folk på ingen måde kunne forbedres", slutter Hjalmar Dahl.

Afslutningsvis siger Hjalmar Dahl endvidere, at det omtalte mål for EU for et totalt importforbud af sælskindsprodukter må betragtes som et angreb overfor fangerne i det arktiske samfund og generelt for alle Inuit, og at dette må siges at kollidere voldsomt med vores grundlæggende rettigheder til at udvikle og beskytte vore egne samfund.

Mødet er arrangeret af EU's section for Human Rights Strategy and Policy Implementation.

Hjalmar Dahl

Mobil: +299 556126