cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Tilfreds med ICC's hovedbestyrelsesmøde

Pressemeddelelse Nuuk, 16. januar 2015

Den 15. januar 2015 var sidste mødedag for Inuit Circumpolar Council's (ICC) hovedbestyrelse. På de tre dage mødet foregik, er arbejdsfordelingen mellem de regionale kontorer i Alaska, Canada, Tjukotka og Grønland blevet fastlagt.

ICC Grønlands præsident Hjalmar Dahl udtrykker sin tilfredshed med mødets udbytte, og er især tilfreds med de arbejdsopgaver ICC Grønland skal løfte i de kommende fire år. ICC Grønland har altid haft FN arbejdet som kerneområde. Sådan vil det også være de næste fire år. FN arbejdet vil især koncentreres omkring de tre mandatområder vedrørende oprindelige folks rettigheder, som er FN's Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender, FN's Ekspertmekanisme vedrørende Oprindelige Folks Rettigheder samt Den Særlige Rapportør om Oprindelige Folks Rettigheder.

I Arktisk Råd og flere af dets arbejdsgrupper vil ICC ligeledes fortsat løfte en række arbejdsområder indenfor bl.a. områder som bæredygtig udvikling og forskellige områder, som beskæftiger sig med forurening samt et sundere miljø for de arktiske befolkninger. Endvidere fortsætter ICC Grønland sin deltagelse i arbejdsgrupper vedrørende sprog og kultur.

ICC’s ledelse har udover arbejdsfordelingen prioriteret planlægningen af to større konferencer:

  • Et Cirkumpolart Inuit Økonomisk Topmøde, der skal undersøge potentielle samarbejdspartnere blandt Inuit virksomheder og fremme disses muligheder for vidensdeling, og
  • Et Inuit topmøde omkring ressourceforvaltning, hvor der skal fokuseres på optimale muligheder for Inuits fødevaresikkerhed og selvforsyning.

Efter de interne møder i ICC, mødtes hovedbestyrelsen med formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen for at orientere ham om organisationens generelle arbejde, generalforsamlingens slutdokument og de strategiske mål for de næste fire år, herunder de to ovennævnte konferencer.

Næste møde for ICC's hovedbestyrelse vil blive i august i Bethel, Alaska.

For yderligere information, henvendelse: Hjalmar Dahl, tlf. 323632